Razni kljucevi za Fiat Automobile

FIAT

autootpad-kidi-razni-kljucevi-za-fiat-automobile-1471086366-razni-kljucevi-za-fiat-automobile-o_462.jpg

Detalji

  • Datim objave: 13.08.2016


Opis

(CENA KLJUCEVA JE OD 1-5€). Razni kljucevi izvadjeni iz Fiatovih automobila, koje rasturamo na otpadu.